fbpx

חודש יוני בחדרים

חודש יוני בחדרים חודש יוני בחדרים

אירועי החודש הקרוב במרכז חדרים

אירועי החודש בחדרים
מגוון אירועי לימוד, הקשורים במישרין או בעקיפין למועדים בלוח השנה, ולמתרחש בארץ,  ומוסיפים נדבך של משמעות, עיון והגות לציון חגים, מועדים וימים מיוחדים.
תיקון ליל שבועות בחדרים
"בין שמיים וארץ" - תיקון ליל שבועות, לילה לבן של לימוד ושיח בין זרמים בחברה הישראלית. מגוון נושאים הקשורים לשבועות, מתן תורה, מגילת רות, וזרמים שונים בחברה הישראלית.
אירועים מיוחדים לכבוד חודש הקריאה - לאוהבי הספר והתרבות. על ספרים, שירה, כתיבה וקריאה ועל מקומם בתרבות הישראלית.