fbpx

תוכנית המנויים

אנו שמחים להשיק את תוכנית המנויים הראשונה עם מגוון סדרות מרתקות

בואו להתעניין, ללמוד ולהעמיק

פה לנ יה מובייל
תולדות יהודי פולין מתור הזהב עד ימי החורבןבמשך מאות שנים הייתה הקהילה היהודית שבפולין מרכזית בעולם היהודי. נספר את סיפורה המרתק של יהדות זו, מראשית בימי-הביניים דרך תור הזהב במאה ה-16 והרוחות החדשות בעת החדשה, ועד לחורבן בימי השואה.